WarnaCetak

WarnaCetak(Merah%,Hijau%=-1,Biru%=-1)


Parameter

Merah% - Nilai merah yang diberikankan
Hijau% - Nilai hijau yang diberikankan.
Biru% - Nilai biru yang diberikankan.

Kembali

Arahan ini tidak mengembalikan nilai

Penerangan

Arahan ini boleh digunakan untuk menyatakan warna tulisan yang dicetak

Contoh:
WarnaCetak(255,0,0)
Cetak("CUBA")

Lihat juga: cetak , merah , hijau , biru