Undur

Undur%(Senarai)


Parameter

Senarai - Nama senarai yang terlibat

Kembali

Arahan ini mengembalikan nilai 1 jika berjaya dan 0 jika gagal

Penerangan

Arahan ini bertujuan mengubah kedudukan semasa didalam senarai kepada satu langkah kebelakang. Misalnya jika sekarang kedudukan adalah 3 maka ia menjadi 2.
Untuk mengetahwi mengenai kedudukan semasa sila klik indek

Contoh:
senarai koleksi
tambah koleksi,1
tambah koleksi,5
tambah koleksi,3
tambah koleksi,8
undur(koleksi) 'sekarang undur satu tapak. maka kedudukan menjadi 3
cetak koleksi

Lihat juga: pembolehubah , senarai , akhir , pilih , mara , undur , indek