TunjukBadan

TunjukBadan


Penerangan

Arahan ini adalah bertujuan untuk melihat badan bagi sesuatu gambar semasa didalam Mod DEBUK . Badan bagi sesuatu gambar akan dilukis sekiranya terdapat arahan berikut digunakan:
langar
langarxy
termasuk

Namun arahan 'TunjukBadan' perlu dibuat di peringkat awal sebelum mana-mana penyataan dan penggunaan memori dalam aturcara anda.

Contoh:
TunjukBadan()
obj=SediaGambar("_guard1.png")
fungsi GelungUtama()
     CuciSkrin()
     gambar(obj,100,100)
     gambar(obj,SentuhX(),SentuhY())
     jika Langgar(obj,100,100,obj,SentuhX(),SentuhY())
          tulis "Belanggar" ,20,20
     dah
tamat

Lihat juga: setbadan