TumpuSemua

TumpuSemua(Nilai#)


Parameter

Nilai# - Nilai tumpuan bunyi nisbah kiri/kanan

Kembali

Arahan ini tidak mengembalikan nilai

Penerangan

Gunakan arahan ini untuk menyatakan tumpuan sebelah kiri atau kanan ( stereo ) pada semua bunyi. Nilai -1.0 adalah bunyi dikiri sahaja dan nilai 1.0 adalah bunyi dikanan sahaja. Nilai 0.0 kedua-dua peti suara seimbang.

Lihat juga: tumpu , sediabunyi , bunyi