Tumpu

Tumpu(IDBunyi,Nilai#,ID%=0)


Parameter

IDBunyi - Nombor ID bunyi yang diperolihi oleh arahan sediabunyi .
Nilai# - Nilai tumpuan bunyi nisbah kiri/kanan
ID% - Nilai sub ID bunyi yang mahu dicapai.

Kembali

Arahan ini tidak mengembalikan nilai

Penerangan

Gunakan arahan ini untuk menyatakan tumpuan sebelah kiri atau kanan ( stereo ) bunyi. Nilai -1.0 adalah bunyi dikiri sahaja dan nilai 1.0 adalah bunyi dikanan sahaja. Nilai 0.0 kedua-dua peti suara seimbang.

Contoh:
bg=sediabunyi("_cool.ogg")
bunyi(bg)
Fungsi GelungUtama()
     CuciSkrin()
     tulis "Klik untuk diam dan klik lama untuk takdiam",20,20
     jika Sentuhan()=1
          Tumpu(bg,1)
     Dah
     jika Sentuhan()=2
          Tumpu(bg,-1)
     dah
     BuangSentuhan()
tamat

Lihat juga: tumpusemua , sediabunyi , bunyi