Tinggi

Tinggi%(IDGambar)


Parameter

IDGambar - Nombor ID gambar yang diperolihi oleh arahan sediagambar .

Kembali

Arahan ini mengembalikan tinggi gambar (didalam piksel)

Penerangan

Arahan ini digunakan untuk mendapatkan tinggi sesuatu gambar didalam piksel

Contoh:
hero=SediaGambar("_guard.png",4,1)
cetak Tinggi(hero)

Lihat juga: sediagambar , lebar