Termasuk

Termasuk%(IDGambar,GambarX%,GambarY%,X%,Y%,Lebar%,Tinggi%,Sudut%=0,SekalaX#=1,SekalaY#=1)


Parameter

IDGambar - Nombor ID gambar yang diperolihi oleh arahan sediagambar .
GambarX% dan GambarY% - Kodinet dimana gambar dilukis
X% dan Y% - Kodinet X,Y bucu kiri atas kotak tersebut
Lebar% dan Tinggi% - lebar dan tinggi kotak tersebut
Sudut% - Sudut pusingan kotak tersebut.
SekalaX# dan SekalaY# - Sekala X,Y kotak tersebut

Kembali

Arahan ini mengembalikan nilai 1 jika ada pelanggaran dan 0 jika tiada

Penerangan

Arahan ini menyemak samada sesuatu gambar masuk kedalam satu kawasan kotak.

Kotak ini boleh dipusing serta disekala. Pusing dan Sekala adalah bedasarkan paksinya di bucu atas kiri kotak tersebut.

Contoh:
obj=SediaGambar("_guard1.png")
paksi(obj,lebar(obj)/2,Tinggi(obj)/2)
SetBadan(obj,22,13,40,53,2)
fungsi GelungUtama()
     CuciSkrin()
     tulis "Bawa tetikus kedalam kotak",20,20
     jika Termasuk(obj,SentuhX(),SentuhY(),100,100,300,200) Maka
          kotak(100,100,300,200,1)
     Lain
          kotak(100,100,300,200)
     dah
     gambar obj,SentuhX(),SentuhY()
tamat

Lihat juga: gambar , langgar , langgarxy