Tengah

Tengah$(Rentetan$,Mula%,Berapa%)


Parameters

Rentetan$ - Nilai rentetan untuk diambil rentetan ditengahnya.
Mula% - Lokasi mula diambil.
Berapa% - Seberapa banyak aksara hendak diambil.

Kembali

Fungsi ini mengembalikan rentetan baru mengandungi apa yang ingin diambil.

Penerangan

Fungsi ini membolehkan kita mengambil sebahagian rentetan dalam sesuatu rentetan lain. Lihat contoh.

Contoh:
nama$="Ahmad Maslan Dahadi"
Cetak Tengah(nama$,7,6)

Lihat juga: pembolehubah , Kiri , Kanan