Tanya

Tanya%(Pertanyaan$)


Parameter

Pertanyaan$ - Soalan meminta kepastian

Kembali

Arahan ini mengembalikan nilai 1 atau 0

Penerangan

Gunakan arahan ini untuk bertanya ya atau tidak. Jika pengguna menekan Yes maka fungsi akan mengembalikan 1. Jika tidak, kembalikan 0. Arahan ini dibuat bertujuan untuk semakan aturcara. Ianya sesuai hanya dalam Mod DEBUK.

Contoh:
jawapan$=Minta("Siapa nama kamu:","")
pasti=Tanya("Adakah anda pasti?")
jika pasti
     cetak "Nama kamu adalah "+jawapan
dah

Lihat juga: minta