TangguhSemua

TangguhSemua()


Kembali

Arahan ini tidak mengembalikan nilai

Penerangan

Gunakan arahan ini untuk menghentikan semua bunyi buat sementara. Semua bunyi tersebut boleh disambung semula dengan menggunakan arahan sambungsemua

Lihat juga: tangguh , sediabunyi , bunyi