Tangguh

Tangguh(IDBunyi,ID%=0)


Parameter

IDBunyi - Nombor ID bunyi yang diperolihi oleh arahan sediabunyi .
ID% - Nilai sub ID bunyi yang mahu dicapai.

Kembali

Arahan ini tidak mengembalikan nilai

Penerangan

Gunakan arahan ini untuk menghentikan bunyi buat sementara. Bunyi boleh disambung semula dengan menggunakan arahan sambung

Contoh:
bg=sediabunyi("_cool.ogg")
bunyi(bg)
Fungsi GelungUtama()
     CuciSkrin()
     tulis "Klik untuk menangguh/menyanbung bunyi",20,20
     jika Sentuhan()=1
          jika BerBunyi(bg)
               Tangguh(bg)
          Lain
               Sambung(bg)
          dah
          BuangSentuhan()
     dah
tamat

Lihat juga: tangguhsemua , sediabunyi , bunyi