Tan

Tan#(Sudut#)


Parameter

Sudut# - Sudut yang digunakan

Kembali

Arahan ini mengembalikan nilai tanjan

Penerangan

Arahan ini meminta tanjan bagi sesuatu sudut

Contoh:
a=tan(30)
cetak a

Lihat juga: sin , kos , akos , asin , atan