Tambah

Tambah (Senarai,Nilai=0)


Parameter

Senarai - Nama senarai yang hendak ditambah
Nilai - Selepas tambah elimen masukkan nilai ini didalamnya

Kembali

Arahan ini tidak mengembalikan nilai

Penerangan

Arahan ini bertujuan untuk menambah elimen didalam sesuatu senarai. Ianya akan ditambah pada kedudukan semasa ('Current eliment').
Selepas ditambah kedudukan semasa berpindah kepadanya.
Untuk mengetahwi mengenai kedudukan semasa sila klik indek

Contoh:
senarai nama$
tambah nama$,"Ahmad"

Lihat juga: pembolehubah , senarai , selit , indek