TakDiam

TakDiam(IDBunyi,ID%=0)


Parameter

IDBunyi - Nombor ID bunyi yang diperolihi oleh arahan sediabunyi .
ID% - Nilai sub ID bunyi yang mahu dicapai.

Kembali

Arahan ini tidak mengembalikan nilai

Penerangan

Gunakan arahan ini untuk membunyikan semula bunyi yang didiamkan oleh arahan diam sebelum ini.

Contoh:
bg=sediabunyi("_cool.ogg")
bunyi(bg)
Fungsi GelungUtama()
     CuciSkrin()
     tulis "Klik untuk diam dan klik lama untuk takdiam",20,20
     jika Sentuhan()=1
          Diam(bg)
     Dah
     jika Sentuhan()=2
          TakDiam(bg)
     dah
     BuangSentuhan()
tamat

Lihat juga: takdiamsemua , sediabunyi , bunyi