SuaraSemua

SuaraSemua(Nilai#)


Parameter

Nilai# - Nilai kekuatan suara yang dikehendaki

Kembali

Arahan ini tidak mengembalikan nilai

Penerangan

Gunakan arahan ini untuk menyatakan kekuatan suara untuk semua bunyi. Nilai 0.0 tiada suara dan nilai 1.0 adalah suara maksimum.

Lihat juga: suara , sediabunyi , bunyi