Suara

Suara(Bunyi@,Nilai#,ID%=0)


Parameter

IDBunyi - Nombor ID bunyi yang diperolihi oleh arahan sediabunyi .
Nilai# - Nilai kekuatan suara yang dikehendaki
ID% - Nilai sub ID bunyi yang mahu dicapai.

Kembali

Arahan ini tidak mengembalikan nilai

Penerangan

Gunakan arahan ini untuk menyatakan kekuatan suara suatu bunyi. Nilai 0.0 tiada suara dan nilai 1.0 adalah suara maksimum.

Contoh:
bg=sediabunyi("_cool.ogg")
bunyi(bg)
Fungsi GelungUtama()
     CuciSkrin()
     tulis "Klik untuk 50% suara dan klik lama untuk 100%",20,20
     jika Sentuhan()=1
          Suara(bg,0.5)
     Dah
     jika Sentuhan()=2
          Suara(bg,1)
     dah
     BuangSentuhan()
tamat

Lihat juga: suarasemua , sediabunyi , bunyi