SkrinAsal

SkrinAsal()


Kembali

Arahan ini tidak mengembalikan nilai

Penerangan

Arahan ini digunakan untuk 'reset' atau mengembalikan paksi, skala dan pusingan skrin kepada kedudukan asal. Kedudukan asal skrin adalah:
1. Paksi 0,0 adalah dibucu kiti atas skrin
2. Sekala asal adalah 1,1
3. Pusingan asal adalah bersudut 0

Contoh:
fungsi GelungUtama()
     PaksiSkrin 100,100
     PusingSkrin(30)
     CuciSkrin()
     garis(0,0,100,0)
     SkrinAsal()
tamat

Lihat juga: paksiskrin , sekalaskrin , pusingskrin