Siri

Siri$(Rentetan$,Berapa%)


Parameters

Rentetan$ - Nilai rentetan atau aksara untuk ulang.
Berapa% - Berapa kali hendak ulang

Kembali

Fungsi ini mengembalikan rentetan baru yang mempunyai apa yang dikehendaki.

Penerangan

Fungsi ini mencipta rentetan dengan menyediakan deretan rentetan lain secara berulang. Lihat contoh.

Contoh:
Cetak Siri("A",30)
Cetak Siri("BA",10)

Lihat juga: pembolehubah