Sin

Sin#(Sudut#)


Parameter

Sudut# - Sudut yang digunakan

Kembali

Arahan ini mengembalikan nilai sin

Penerangan

Arahan ini meminta sin bagi sesuatu sudut

Contoh:
a=sin(30)
cetak a

Lihat juga: kos , tan , akos , asin , atan