SimpanSkrin

SimpanSkrin()


Kembali

Arahan ini tidak mengembalikan nilai

Penerangan

Arahan ini menyimpan maklumat skrin kedalam 'stack'. Antara perkara yang disimpan adalah:
1. Paksi
2. Pusingan
3. Sekala

Contoh:


Lihat juga: bukaskrin