SimpanDataKumpulan

SimpanDataKumpulan(Nama$,NamaKumpulan)


Parameter

Nama$ - Nama data yang hendak diberikan
NamaKumpulan - Isi kandungannya dalam bentuk data berkumpulan

Kembali

Arahan ini tidak mengembalikan nilai.

Penerangan

Arahan ini menyimpan data dalam bentuk kumpulan. Anda berikan nama data dan nama pembolehubah yang memiliki jenisdata kumpulan. Untuk mendapat semula data anda sila gunakan arahan BukaDataKumpulan(). Rujuk disini bukadatakumpulan

Contoh:
kumpulan pemain(x,y,nama$)
sedia hero@pemain
'buka jika ada
jika BukaDataKumpulan("pemain")=""
     hero.x=Rawak(700,100)
     hero.y=Rawak(400,100)
     hero.nama="Abu"
     SimpanDataKumpulan("pemain",hero)
Lain
     hero=BukaDataKumpulan("pemain")
dah
fungsi GelungUtama()
     CuciSkrin()
     bulat hero.x,hero.y,10,1
     tulis hero.nama,hero.x+15,hero.y
Tamat

Lihat juga: bukadata