SentuhX

SentuhX%()


Kembali

Arahan ini mengembalikan kedudukan kodinet X.

Penerangan

Arahan ini memberi kodinet X oleh 'Mouse' atau sentuhan di 'Touch Screen'.

Contoh:
Fungsi GelungUtama()
     CuciSkrin
     Tulis "MOUSE : "+sentuhX()+":"+SentuhY(),20,20
     jika sentuh(0)
          tulis "KLIK BUTANG 0",20,40
     dah
     jika sentuh(1)
          tulis "KLIK BUTANG 1",20,40
     dah
     jika sentuh(2)
          tulis "KLIK BUTANG 2",20,40
     dah
Tamat

Lihat juga: sentuh , sentuhy , sentuhan