SentuhL

SentuhL%()


Kembali

Arahan ini mengembalikan lebar sentuhan X berbanding sentuhan X mula.

Penerangan

Arahan ini menyemak lebar 'PAN' yang dibuat oleh 'Mouse' atau sentuhan di 'Touch Screen'.

Contoh:
logo=SediaGambar("logo.png")
Paksi(logo,Lebar(logo)/2,Tinggi(logo)/2)
Kursor(1)
x=400
y=300
sedia PEGANG
fungsi GelungUtama()
     CuciSkrin()
     Tulis "Cuba klik dan heret logo dibawah",20,20
     Tulis "Sentuh: "+Bundar(SentuhX())+":"+Bundar(SentuhY()),410,20
     gambar(logo,x,y)
     jika Sentuh(0)
          Tulis "Status: ditekan",410,40
     Lain
          Tulis "Status: ",410,40
     dah
     jika Sentuh(0)
          jika LangarXY(logo,x,y,SentuhX()-SentuhL(),SentuhY()-SentuhT()) dan PEGANG=0
               PEGANG=1
          dah
     Lain
          PEGANG=0
     dah
     jika PEGANG=1
          Tulis "JarakHinjak: "+Bundar(SentuhL())+":"+Bundar(SentuhT()),410,60
          x=SentuhX()
          y=SentuhY()
     dah
tamat

Lihat juga: sentuht , sentuhan