Sentuh

Sentuh%(NomborButang%)


Parameter

NomborButang% - Nombor butang yang hendak disemak

Kembali

Arahan ini mengembalikan nilai 1 jika ada sentuhan dan 0 jika tiada.

Penerangan

Arahan ini menyemak sentuhan oleh 'Mouse' atau sentuhan di 'Touch Screen'. Nombor butang adalah mengikut jadual berikut

Nombor butang

Nombor Butang Penerangan
0 Butang kiri tetikus atau sentuh pada "Touch Screen"
1 Butang tengah tetikus
2 Butang kanan tetikus atau sentuh lama pada "Touch Screen"
Nombor butang kadangkala berbeza mengikut brawser.

Contoh:
Fungsi GelungUtama()
     CuciSkrin
     Tulis "MOUSE : "+sentuhX()+":"+SentuhY(),20,20
     jika sentuh(0)
          tulis "KLIK BUTANG 0",20,40
     dah
     jika sentuh(1)
          tulis "KLIK BUTANG 1",20,40
     dah
     jika sentuh(2)
          tulis "KLIK BUTANG 2",20,40
     dah
Tamat

Lihat juga: sentuhx , sentuhy , sentuhan