Sempadan

Sempadan(X#,Y#,Lebar#,Tinggi#)


Parameter

X% dan Y% - Lokasi yang hendak dibuat.
Lebar% - Lebar kotak sempadan
Tinggi% - Tebar kotak sempadan

Kembali

Arahan ini tidak mengembalikan nilai

Penerangan

Arahan ini adalah untuk menghadkan kawasan yang hendak dilukis pada skrin.

Contoh:
fungsi GelungUtama()
     CuciSkrin()
     Sempadan(100,100,200,200)
     dari k=1 ke 100
          bulat(rawak(LebarSkrin()),Rawak(TinggiSkrin()),10,1)
     lagi
     BuangSempadan()
     bulat(400,300,10,1)
tamat

Lihat juga: buangsempadan