Semak/Kalau/Tiada/DahSemak

semak <pembolehubah>                                                 
[kalau <nilai>
     <aturcara> ] ...
[tiada
     <aturcara> ]
dahsemak


Penerangan

Digunakan untuk menyemak nilai sesuatu keadaan atau pembolehubah dan menjanakan kalau ia bersamaan dengan sesuatu nilai. Aturcara akan dijalankan kalau didapati benar dan tiada akan dijalankan jika ianya tidak benar.

Namun 'tiada' adalah tidak semestinya dibuat. Jika dibuat perlu hanya sekali sahaja.

Arahan Semak/Kalau ini boleh dibuat gelung bersarang. Bermakna boleh ada arahan 'Semak' didalam 'Semak' yang lain seberapa dalam yang anda mahu.

Contoh:
no=minta("masukkan nombor(1 atau 2):")
abjad$=minta("masukkan abjad(a,b,c):")
semak no
kalau 1
     semak abjad
     kalau "a"
          cetak "Ruang Tamu"
     kalau "b"
          cetak "Dapur"
     kalau "c"
          cetak "Ruang makan"
     Tiada
          cetak "Tandas kot"
     DahSemak
kalau 2
     semak abjad
     kalau "a"
          cetak "Bilik tidur emak"
     kalau "b"
          cetak "Bilik tidur saya"
     kalau "c"
          cetak "Ruang keluarga"
     Tiada
          cetak "Tak pasti"
     DahSemak
Tiada
     cetak "Sumah dua tingkat saja"
DahSemak

Lihat juga: jika , arahan_penentu