Selit

Selit (Senarai,Nilai=0)


Parameter

Senarai - Nama senarai yang hendak ditambah
Nilai - Selepas tambah elimen masukkan nilai ini didalamnya

Kembali

Arahan ini tidak mengembalikan nilai

Penerangan

Arahan ini bertujuan untuk menambah elimen didalam sesuatu senarai. Ianya akan ditambah sebelum kedudukan semasa ('Current eliment').
Selepas ditambah kedudukan semasa berginjak kedepan dengan sendirinya kerana penambahannya. Untuk menambah pada kedudukan semasa pula sila rujuk tambah .
Untuk mengetahwi mengenai kedudukan semasa sila klik indek

Contoh:
senarai nama$
tambah nama$,"Ahmad"
selit nama$,"Ah Ming"
untuk setiap nama
     cetak nama
lagi

Lihat juga: pembolehubah , senarai , tambah , indek