SekalaY

SekalaY#(IDGambar)


Parameter

IDGambar - Nombor ID gambar yang diperolihi oleh arahan sediagambar .

Kembali

Arahan ini mengembalikan nilai sekala Y

Penerangan

Arahan ini digunakan bagi mengetahwi sekala Y bagi sesuatu gambar

Lihat juga: sekalax