SekalaX

SekalaX#(IDGambar)         


Parameter

IDGambar - Nombor ID gambar yang diperolihi oleh arahan sediagambar .

Kembali

Arahan ini mengembalikan nilai sekala X

Penerangan

Arahan ini digunakan bagi mengetahwi sekala X bagi sesuatu gambar

Lihat juga: sekalay