SekalaSkrin

SekalaSkrin(X#,Y#)


Parameter

X# dan Y# - Jumlah sekala yang hendak kali terhadap paksi X dan paksi Y.

Kembali

Arahan ini tidak mengembalikan nilai

Penerangan

Arahan ini mengandakan sekala skrin ke satu sekala yang anda mahu. Sekala asal skrin adalah 1,1. Ianya akan dikali dengan sekala terkini skrin. Sebagai contoh

SekalaSkrin 4,4

Sekala skrin yang baru adalah 4x1,4x1 iaitu menjadi 4,4. Jika selepas itu anda membuat pula arahan

SekalaSkrin 0.5,0.25

Sekala skrin yang baru akan menjadi, 0.5x4,0.25x4 iaitu menjadi 2,1.

Untuk kembali kepada skrin yang asal sila rujuk skrinasal

Contoh:
fungsi GelungUtama()
     CuciSkrin()
     titik (100,100)
     SekalaSkrin 3,3
     bulat(100,100,10,1)
     SkrinAsal()
tamat

Lihat juga: skrinasal