Sekala

Sekala(IDGambar,X#,Y#)         


Parameter

IDGambar - Nombor ID gambar yang diperolihi oleh arahan sediagambar .
X# dan Y# - Saiz sekala X dan Y yang hendak dibuat

Kembali

Arahan ini tidak mengembalikan nilai

Penerangan

Gunakan arahan ini untuk menetapkan sekala sesuatu gambar

Contoh:
obj=SediaGambar("_guard1.png")
Paksi (obj,Lebar(obj)/2,Tinggi(obj)/2)
a#=1
fungsi GelungUtama()
     CuciSkrin()
     a=a+0.1
     jika a>5 maka a=1
     sekala (obj,a,a)
     gambar(obj,SentuhX()+100,SentuhY())
     gambar(obj,SentuhX()-100,SentuhY())
tamat

Lihat juga: pusing