SediaFon

SediaFon(Nama$,Saiz%,Jenis%=0)


Parameter

Nama$ - Nama fon yang diperlukan.
Saiz% - Saiz fon yang diperlukan.
Jenis% - Jenis fon yang diperlukan.

Kembali

Arahan ini tidak mengembalikan nilai

Penerangan

Arahan ini menyediakan fon yang bakal digunakan oleh arahan tulis selepas ini.

Nilai parameter Jenis adalah terdiri daripada:

0. Biasa
1. Condong
2. Tebal
3. Tebal dan Condong

Contoh:
sediafon("Courier",30,2)
tulis "Game Ball",100,100

Lihat juga: tulis