Sambung

Sambung(IDBunyi,ID%=0)


Parameter

IDBunyi - Nombor ID bunyi yang diperolihi oleh arahan sediabunyi .
ID% - Nilai sub ID bunyi yang mahu dicapai.

Kembali

Arahan ini tidak mengembalikan nilai

Penerangan

Gunakan arahan ini untuk menyambung semula bunyi yang dihentikan oleh arahan tangguh .

Contoh:
bg=sediabunyi("_cool.ogg")
bunyi(bg)
Fungsi GelungUtama()
     CuciSkrin()
     tulis "Klik untuk menangguh/menyanbung bunyi",20,20
     jika Sentuhan()=1
          jika BerBunyi(bg)
               Tangguh(bg)
          Lain
               Sambung(bg)
          dah
          BuangSentuhan()
     dah
tamat

Lihat juga: sambungsemua , sediabunyi , bunyi