Salin

Salin (Dari,Kepada)


Parameter

Dari - Nama senarai yang disalin
Kepada - Nama senarai yang hendak diberi salinan

Kembali

Arahan ini tidak mengembalikan nilai.

Penerangan

Arahan ini bertujuan untuk menyalin semua data dari satu senarai kepada senarai yang lain.

Contoh:
senarai nama$
bagi nama$,"Ahmad"
bagi nama$,"Ah Ming"
bagi nama$,"Raju"
untuk setiap nama
     cetak nama
lagi
senarai pendua$
salin (nama$,pendua$)
cetak "-----lihat senarai pendua"
untuk setiap pendua
     cetak pendua
lagi

Lihat juga: pembolehubah , senarai