RawakA

RawakA#(Maksima#=1,Minima#=0)


Parameter

Maksima# - Nilai maksima yang diperlukan.
Minima# - Nilai minima yang diperlukan.

Kembali

Arahan ini mengembalikan suatu nombor apung

Penerangan

Rawak Apung. Arahan ini bertujuan meminta suatu nombor apung secara rawak. Nombor rawak akan diberi diantara nilai minima dan nilai maksima.

Contoh:
a#=rawaka(30)
cetak a
b#=rawaka(30,20)
cetak b

Lihat juga: rawak , benih , jenispembolehubah