PusingSkrin

PusingSkrin(Sudut%=0)


Parameter

Sudut% - Jumlah sudut yang hendak tambah

Kembali

Arahan ini mengembalikan sudut pusingan skrin sekarang

Penerangan

Arahan ini menambah sudut pusingan skrin.

Untuk kembali kepada skrin yang asal sila rujuk skrinasal

Contoh:
awam s=0
fungsi GelungUtama()
     CuciSkrin()
     PaksiSkrin 100,100
     s=s+1
     jika s=361 maka s=1
     PusingSkrin(s)
     CuciSkrin()
     garis(0,0,100,0)
     dari k=1 ke 100
          titik(rawak(100),Rawak(100))
     lagi
     ps=PusingSkrin()
     SkrinAsal()
     tulis "Pusing Skrin:"+ps,20,20
tamat

Lihat juga: skrinasal