Pusing

Pusing%(IDGambar,Sudut%=-1)    


Parameter

IDGambar - Nombor ID gambar yang diperolihi oleh arahan sediagambar .
Sudut% - Nilai diantara 0 hingga 360

Kembali

Arahan ini mengembalikan nilai sudut pusingan gambar yang digunakan

Penerangan

Arahan ini digunakan untuk menetapkan sudut pusingan bagi sesuatu gambar. Jika tidak diberikan Sudut% maka ia akan mengembalikan nilai sudut yang digunakan sekarang.

Contoh:
obj=SediaGambar("_guard1.png")
Paksi (obj,Lebar(obj)/2,Tinggi(obj)/2)
a=0
fungsi GelungUtama()
     CuciSkrin()
     a=a+2
     jika a>360 maka a=0
     pusing (obj,a)
     gambar(obj,SentuhX()+100,SentuhY())
     gambar(obj,SentuhX()-100,SentuhY())
tamat

Lihat juga: sekala