Poligon

Poligon(Tatasusun2D,Simbah%=0)


Parameter

Tatasusun2D - Nama Tatasusun 2 dimensi yang hendak digunakan.
Simbah% - Adakah poligon hendak disimbah.

Kembali

Arahan ini tidak mengembalikan nilai

Penerangan

Ini adalah arahan untuk melukis poligon. Adahan ini melukis dengan menggunakan senarai kodinet yang diberikan melalui tatasusun. Didalam tatasusun ini anda perlu masukkan turutan kodinet X,Y. Dimensi pertama adalah jumlah bucu dan dimensi kedua adalah kodinet. Katalah anda ingin membuat poligon segi tiga maka anda siapkan tatasusun seperti ini

Warna yang digunakan adalah menurut arahan warna sebelumnya
Tatasusun (3,2)

3 bermakna ada 3 bucu, Lihat contoh

Contoh:
tatasusun kodinet(3,2)
kodinet(1,1)=100:kodinet(1,2)=100
kodinet(2,1)=50:kodinet(2,2)=150
kodinet(3,1)=150:kodinet(3,2)=150
poligon(kodinet,1)

Lihat juga: titik , garis , bulat , kotak