Pilih

Pilih%(Senarai,Indek%)


Parameter

Senarai - Nama senarai yang terlibat
Indek% - Nombor indek dimana hendak set kedudukan semasa

Kembali

Arahan ini mengembalikan nilai 1 jika berjaya dan 0 jika gagal

Penerangan

Arahan ini bertujuan mengubah kedudukan semasa didalam senarai kepada indek tertentu.
Untuk mengetahwi mengenai kedudukan semasa sila klik indek

Contoh:
senarai koleksi
tambah koleksi,1
tambah koleksi,5
tambah koleksi,3
cetak koleksi
pilih (koleksi,2) 'pergi ke kedudukan kedua
cetak koleksi

Lihat juga: pembolehubah , senarai , akhir , pilih , mara , undur , indek