PI

pemalar PI#


Penerangan

Ini adalah nilai pemalar PI. Nilainya adalah 3.1415926

Contoh:
cetak PI

Lihat juga: pemalar