Pecah

Pecah$(Rentetan$,Pembahagi$,Indek%)


Parameters

Rentetan$ - Nilai rentetan yang ingin dipecahkan kepada bahagian-bahagian.
Pembahagi$ - Apakah pembahagi rentetan tersebut
Indek% - Ambil bahagian yang keberapa

Kembali

Fungsi ini mengembalikan rentetan dari Indek yang di ingini

Penerangan

Fungsi ini bertujuan memecahkan rentetan kepada beberapa bahagian. Kemudian kita boleh mengambil bahagian-bahagian tertentu dari pemecahan ini.
Jika digabungkan dengan fungsi Kira() boleh membuat kerja mengasingkan perkataan. Lihat contoh.

Contoh:
nama$="ahmad Maslan Dahadi sedang berjalan kaki"
bilRuang=Kira(nama$," ")
dari k=0 ke bilRuang
     cetak Bahagian(nama$," ",k)
lagi

Lihat juga: pembolehubah , Kira