PaksiXY

PaksiXY(IDGambar,X%,Y%)


Parameter

IDGambar - Nombor ID gambar yang diperolihi oleh arahan sediagambar .
X% dan Y% - Kodinet dimana paksi hendak dibuat. Jarak dari bucu kiri atas gambar

Kembali

Arahan ini tidak mengembalikan nilai

Penerangan

Arahan ini digunakan untuk menyatakan paksi bagi sesuatu gambar. Paksi gambar mempengaruhi arahan lain berkaitan gambar seperti pusing , sekala dan sebagainya. Pada asalnya paksi gambar adalah di bucu kiri atas gambar. Lihat contoh bagaimana paksi mempengaruhi arahan gambar yang lain.

Nilai X dan Y yang anda masukkan adalah nilai jarak dari kodinet 0,0 gambar (bucu kiri atas gambar)


Contoh:
hero=SediaGambar("_guard.png",4,1)
p=1
fungsi GelungUtama()
     CuciSkrin()
     p=p+10
     jika p>360 maka p=1
     pusing hero,p
     PaksiXY hero,0,0
     gambar hero,100,100
     bulat 100,100,3,1
     PaksiXY hero,Lebar(hero)/2,Tinggi(hero)/2
     gambar hero,100,300
     bulat 100,300,3,1
tamat

Lihat juga: paksi , sediagambar , gambar