PaksiX

PaksiX%(IDGambar)          


Parameter

IDGambar - Nombor ID gambar yang diperolihi oleh arahan sediagambar .

Kembali

Arahan ini mengembalikan nilai paksi X

Penerangan

Arahan ini digunakan untuk mengetahwi kedudukan paksi X bagi sesuatu gambar

Lihat juga: sediagambar , gambar , paksi