PaksiSkrin

PaksiSkrin(X%,Y%)


Parameter

X% dan Y% - Jumlah hinjakan terhadap paksi X dan paksi Y.

Kembali

Arahan ini tidak mengembalikan nilai

Penerangan

Arahan ini mengubah paksi skrin (kodinet 0,0) ke satu kodinit yang anda mahu. Kodinet asal 0,0 skrin adalah di bucu atas kiri. Hinjakan dilakukan dengan cara menambah jumlah X,Y terhadap paksi terkini.

Untuk kembali kepada skrin yang asal sila rujuk skrinasal

Contoh:
fungsi GelungUtama()
     PaksiSkrin 100,100
     CuciSkrin()
     bulat(0,0,10,1)
     SkrinAsal()
tamat

Lihat juga: skrinasal