Paksi

Paksi(IDGambar,X%=1,Y%=1)


Parameter

IDGambar - Nombor ID gambar yang diperolihi oleh arahan sediagambar .
X% dan Y% - penetapan jenis paksi hendak dibuat

Kembali

Arahan ini tidak mengembalikan nilai

Penerangan

Arahan ini digunakan untuk menyatakan paksi bagi sesuatu gambar. Paksi gambar mempengaruhi arahan lain berkaitan gambar seperti pusing , sekala dan sebagainya. Pada asalnya paksi gambar adalah di bucu kiri atas gambar. Lihat contoh bagaimana paksi mempengaruhi arahan gambar yang lain.

Nilai penetapan X adalah mengikut:
Nilai 0 bermakna di bucu kiri gambar.
Nilai 1 bermakna dapatkan lebar gambar dibahagi 2. Dengan kata lain ditengah-tengah gambar
Nilai 2 bermakna dapatkan lebar gambar. Dengan kata lain dikanan gambar

Nilai penetapan Y adalah mengikut:
Nilai 0 bermakna di bucu atas gambar.
Nilai 1 bermakna dapatkan tinggi gambar dibahagi 2. Dengan kata lain ditengah-tengah gambar
Nilai 2 bermakna dapatkan tinggi gambar. Dengan kata lain dibawah gambar

Jika kedua-dua nilai X dan Y adalah 1, maka paksi gambar akan dibuat ditengah-tengah gambar. Sila lihat contoh

Contoh:
hero=SediaGambar("_guard.png",4,1)
p=1
fungsi GelungUtama()
     CuciSkrin()
     p=p+10
     jika p>360 maka p=1
     pusing hero,p
     Paksi hero,0,0
     gambar hero,100,100
     bulat 100,100,3,1
     Paksi hero,1,1
     gambar hero,100,300
     bulat 100,300,3,1
tamat

Lihat juga: paksixy , sediagambar , gambar