Lupakan

Lupakan(GambarAtauBunyi)


Parameter

GambarAtauBunyi - Nombor ID gambar atau bunyi yang diperolihi oleh arahan sediagambar atau sediabunyi .

Kembali

Arahan ini tidak mengembalikan nilai

Penerangan

Arahan ini untuk membebaskan gambar atau bunyi didalam memori apabila tidak berguna lagi

Lihat juga: gambar , bunyi