LebarSkrin

LebarSkrin%()


Kembali

Arahan ini mengembalikan lebar skrin aplikasi anda

Penerangan

Digunakan untuk mengetahwi lebar skrin yang digunakan oleh aplikasi anda

Contoh:
fungsi GelungUtama()
     CuciSkrin()
     dari k=1 ke 100
          bulat(rawak(LebarSkrin()),Rawak(TinggiSkrin()),10,1)
     lagi
tamat

Lihat juga: tinggiskrin