LebarFon

LebarFon%(Ayat$)


Parameter

Ayat - Ayat yang hendak disemak lebar keseluruhan fonnya.

Kembali

Arahan ini mengembalikan lebar (didalam pixel) keseluruhan ayat diatas apabila ditulis

Penerangan

Arahan ini digunakan untuk mendapatkan lebar (didalam pixel) sesuatu ayat apabila ditulis diatas skrin menggunakan fon yang disediakan.

Contoh:
tulis "Game Ball",100,100,1
p=LebarFon("Game Ball")
garis 100,105,100+p,105 'lihat p digunakan

Lihat juga: sediafon , tinggifon