LanggarXY

LanggarXY%(IDGambar,GambarX%,GambarY%,X%,Y%)


Parameter

IDGambar - Nombor ID gambar yang diperolihi oleh arahan sediagambar .
GambarX% dan GambarY% - Kodinet dimana gambar dilukis
X% dan Y% - Kodinet titik X,Y yang hendak disemak

Kembali

Arahan ini mengembalikan nilai 1 jika ada pelanggaran dan 0 jika tiada

Penerangan

Arahan ini menyemak samada sesuatu gambar berlanggar dengan sesuatu titik kodinet X,Y

Contoh:
butang=SediaGambar("logo.png")
paksi(butang,lebar(butang)/2,Tinggi(butang)/2)
fungsi GelungUtama()
     CuciSkrin()
     tulis "Bawa tetikus kedalam gambar",20,20
     jika LanggarXY(butang,100,100,SentuhX(),SentuhY()) Maka
          Sekala(butang,1.1,1.1)
     Lain
          Sekala(butang,1.0,1.0)
     dah
     gambar butang,100,100
tamat

Lihat juga: gambar , langgar , termasuk