Langgar

Langgar%(IDGambar,GambarX%,GambarY%,IDGambar2,Gambar2X%,Gambar2Y%)


Parameter

IDGambar - Nombor ID gambar yang diperolihi oleh arahan sediagambar .
GambarX% dan GambarY% - Kodinet dimana gambar dilukis
IDGambar2 - Nombor ID gambar 2 yang diperolihi oleh arahan sediagambar .
Gambar2X% dan Gambar2Y% - Kodinet dimana gambar kedua dilukis

Kembali

Arahan ini mengembalikan nilai 1 jika ada pelanggaran dan 0 jika tiada

Penerangan

Arahan ini menyemak samada sesuatu gambar berlanggar dengan sesuatu gambar yang lain.

Contoh:
butang=SediaGambar("logo.png")
paksi(butang,lebar(butang)/2,Tinggi(butang)/2)
obj=SediaGambar("_guard1.png")
paksi(obj,lebar(obj)/2,Tinggi(obj)/2)
SetBadan(obj,22,13,40,53)
fungsi GelungUtama()
     CuciSkrin()
     tulis "Bawa tetikus kedalam gambar",20,20
     jika Langgar(butang,100,100,obj,SentuhX(),SentuhY()) Maka
          Sekala(butang,1.1,1.1)
     Lain
          Sekala(butang,1.0,1.0)
     dah
     gambar butang,100,100
     gambar obj,SentuhX(),SentuhY()
tamat

Lihat juga: gambar , langgarxy , termasuk